w y s z u k i w a r k a _     

E-Adwokat.com
WTOREK
28 marca
2023

&

Jak umieścić kancelarię
w portalu E-Adwokat.com@

Definicje


@

Zbiór przepisów


@

Wykonywanie zawodu adwokata


@

Izby adwokackie


@

Naczelna Rada Adwokacka


@

Okręgowe Rady Adwokackie


@

Aplikacja adwokacka


@

Etyka adwokacka


@

Regulaminy adwokackie


@

Inflacja


@

Stawki ryczałtów i diet


@

Wynagrodzenia


@

Stawki kilometrowe


@

Odsetki ustawowe


@

Odsetki od zobowiązań podatkowych


@

Tabela podatkowa 2023


@

Składki ZUS


@

Odprawy


@

Urlopy


@

Czas pracy


@

Ważne informacjeCo należy zrobić aby naprawić Rzeczpospolitą PolskąPermanentnie wymienić polityków na nowych


Poczekać, nic nie ruszać


Obniżyć podatki


Karać, ale przede wszystkim SZYBKO egzekwować kary


Zmniejszyć biurokrację


Za swe błędy politycy powinni odpowiadać finansowo i karnie


Już za późno - Polska 'zgniła'Baza kursów walut
jest pusta.

$  pełna tabela  $
+
A p l i k a c j a    a d w o k a c k a

Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła nowy regulamin konkursu na aplikację adwokacką, znacznie modyfikujący kryteria przyjmowania na aplikację adwokacką i sposób przeprowadzania konkursu. Celem wprowadzonych zmian jest uczynienie kryteriów naboru bardziej obiektywnymi. Przede wszystkim zniesione zostaną limity na aplikację, ustalane obecnie przez okręgowe rady adwokackie. Na listę aplikantów zostanie wpisany każdy, kto otrzyma wymaganą przez nowy regulamin liczbę punktów. Ale uwaga, kryteria będą bardzo wysokie! Obecnie poszczególne okręgowe rady adwokackie ustalają liczbę miejsc i sposób naboru na aplikację. Nowy regulamin ma ujednolicić kryteria w całym kraju. Nie zmieni się przepis regulaminu precyzujący wymagania wobec kandydata. Powinien on - oprócz wszechstronnej wiedzy - posiadać również predyspozycje osobowościowe do wykonywania zawodu, kulturę osobistą, umiejętność formułowania wypowiedzi, argumentowania oraz logicznego rozumowania, zdolności koncentracji, retoryki i odporność na sytuacje stresujące. Oceniane będą również zainteresowania intelektualne i społeczne kandydata. Korzystanie podczas egzaminu z tekstów prawniczych, kodeksów, komentarzy itp. zostało w nowym regulaminie wyraźnie zabronione.

Zgodnie z nowym regulaminem konkurs będzie się składać z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Testowy egzamin pisemny będzie trwał 60 minut i zawierał 100 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przewidziano 1 punkt. 30 pytań będzie dotyczyło prawa (i postępowania) cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy; kolejne 30 - prawa karnego i procedury karnej; 10 pytań - prawa gospodarczego; oraz po 5 pytań z zakresu - prawa o adwokaturze oraz zagadnień etyki adwokackiej; prawa ustroju organów ochrony prawnej; konstytucyjnego; administracyjnego; ogólnej problematyki społeczno-ekonomicznej, politycznej i kulturalnej; historii powszechnej i Polski. Pozostałe będą dotyczyć ogólnej problematyki społeczno-ekonomicznej, politycznej, kulturalnej oraz historii powszechnej i Polski. Testy będą oceniać oddzielnie dwaj członkowie komisji. Warunkiem przejścia do ustnego etapu będzie uzyskanie co najmniej 85 punktów z części pisemnej.

Komisja przeprowadzająca egzamin ustny będzie się składać z siedmiu osób wybieranych przez okręgowe rady adwokackie. Protokół z egzaminu będzie udostępniony kandydatowi do wglądu. Pytania mają być losowane, a odpowiedzi będą oceniane łącznie przez każdego członka komisji w zakresie od 1 do 10 punktów. Kandydat może otrzymać maksymalnie od każdego członka komisji po: 8 punktów za wiedzę prawniczą, sposób jej przekazania, elokwencję, komunikatywność, formułowanie wypowiedzi, retorykę, argumentowanie oraz logiczne rozumowanie; oraz 2 punkty za znajomość zagadnień społeczno-ekonomicznych, politycznych, kulturalnych i z zakresu historii. Łącznie możliwe jest uzyskanie z etapu ustnego maksymalnie 70 punktów. Uzyskanie 60 punktów z ustnego egzaminu będzie dla rady podstawą rekomendacji do wpisu na listę aplikantów.

Nowy regulamin daje również szansę uzyskania dodatkowych punktów: 2 za poświadczoną znajomość języka obcego (np. certyfikat FCE), ale nie więcej niż dwu; 3 za doktorat; 2 punkty - za ukończenie drugiego kierunku studiów oraz za dyplom z wyróżnieniem; za dyplom z oceną bardzo dobrą - 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 11 dodatkowych punktów. Dodatkowe punkty można również uzyskać, jeżeli na egzaminie pisemnym zdobędzie się ponad 85 punktów.

§

Ds. polsko-niemieckich


§

Pragmatyka żołnierzy zawodwowych


§

specjalizacja OGÓLNA


§

Administracyjne


§

Antymonopolowe i konkurencji


§

Arbitrażu


§

Autorskie


§

Bankowość


§

Budowlane i nieruchomości


§

Celne i dewizowe


§

Cywilne


§

Spadkowe


§

Rozwody


§

Federacji Rosyjskiej


§

Gospodarcze i Handlowe


§

Karne


§

Karno skarbowe i kontroli skarbowej


§

Medyczne


§

Morskie


§

Nieruchomości


§

Ochrony środowiska


§

Papiery wart. i publicznego obr.


§

Podatkowe


§

Postępowania sądowego


§

Pracy


§

Prywatyzacji


§

Przedsięwzięcia gospodarcze


§

Przewozowe


§

Rodzinne


§

Spółek


§

Środków masowego przekazu


§

Telekomunikacyjne i nowych technologii


§

UE i Światowej Organizacji Handlu


§

Upadłościowe i układowe


§

Wekslowe


§

Windykacja należności gospodarczych


§

Zamówień publicznych


§

Imigracyjne


§

Wypadkowe


§

Obrotu Nieruchomościami


§

Dochodzenie Roszczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu


§

Sprawy karno-gospodarcze


§

OdszkodowawczeEsklep, portal, strony www, esklepy, sklep internetowy

stat4u