w y s z u k i w a r k a _     

E-Adwokat.com
PONIEDZIAŁEK
21 września
2020

&

Jak umieścić kancelarię
w portalu E-Adwokat.com@

Definicje


@

Zbiór przepisów


@

Wykonywanie zawodu adwokata


@

Izby adwokackie


@

Naczelna Rada Adwokacka


@

Okręgowe Rady Adwokackie


@

Aplikacja adwokacka


@

Etyka adwokacka


@

Regulaminy adwokackie


@

Inflacja


@

Stawki ryczałtów i diet


@

Wynagrodzenia


@

Stawki kilometrowe


@

Odsetki ustawowe


@

Odsetki od zobowiązań podatkowych


@

Tabela podatkowa 2020


@

Składki ZUS


@

Odprawy


@

Urlopy


@

Czas pracy


@

Ważne informacjeCzy Polska stanie się kiedyś potęgą gospodarczą?Tak


Nie


Minimalne nadzieje istniejąŚredni kurs walut
obcych wg NBP.


Waluta


Kursy

1 THB

1 THB 1 USD

1 USD 1 AUD

1 AUD 1 HKD

1 HKD 1 CAD

1 CAD 1 NZD

1 NZD 1 SGD

1 SGD 1 EUR

1 EUR 100 HUF

100 HUF 1 CHF

1 CHF 1 GBP

1 GBP 1 UAH

1 UAH 100 JPY

100 JPY 1 CZK

1 CZK 1 DKK

1 DKK 100 ISK

100 ISK 1 NOK

1 NOK 1 SEK

1 SEK 1 HRK

1 HRK 1 RON

1 RON 1 BGN

1 BGN 1 TRY

1 TRY 1 ILS

1 ILS 100 CLP

100 CLP 1 PHP

1 PHP 1 MXN

1 MXN 1 ZAR

1 ZAR 1 BRL

1 BRL 1 MYR

1 MYR 1 RUB

1 RUB 10000 IDR

10000 IDR 100 INR

100 INR 100 KRW

100 KRW 1 CNY

1 CNY 1 XDR

1 XDR 1 XDR

$  pełna tabela  $
+
N a c z e l n a    R a d a    A d w o k a c k a

Adwokatura Polska to 7000 adwokatów, z których 5500 czynnie wykonuje zawód; to także rzesza aplikantów adwokackich odbywających aplikację u swoich patronów.Adwokatura to 24 izby adwokackie, które tworzą zawodową korporację adwokacką, a do których przynależność jest dla adwokatów obowiązkowa.Adwokatura to Naczelna Rada Adwokacka jako najwyższe ciało samorządu zawodowego.Adwokatura to przepisy ustawy regulującej jej ustrój oraz ustaw określających uprawnienia i obowiązki adwokatów w sprawach przez nich prowadzonych: karnych, cywilnych, administracyjnych i innych; to także system wewnętrznych norm określających sposób wykonywania zawodu.Przede wszystkim zaś - Adwokatura to wykorzystywany na codzień dorobek kilkusetletniej tradycji oraz wykształconych w tym okresie zwyczajów postępowania w stosunku do sądu, klienta oraz przeciwnika procesowego.Adwokatura Polska to wkład wielu pokoleń polskich adwokatów, który, jak bezcenny depozyt, mamy do przekazania pokoleniom przyszłym.
Naczelna Rada Adwokacka
00-202 Warszawa
ul. Świętojerska 16


tel. sekretariat (22) 635 27 09

tel. / fax (22) 635 27 09

Kancelaria, dział osobowy tel. (22) 635 03 76

Księgowość tel. (22) 635 40 63

Rzecznik Dyscyplinarny tel. (22) 635 81 09

Internet: www.adwokatura.org.pl

E-mail: nra@adwokatura.org.pl
Dnia 12 października 2002 roku, rozpoczęło działalność polskie przedstawicielstwo samorządu adwokackiego w Brukseli. Siedziba biura mieści się w:

Residence Belliard
Rue Belliard 205, bte 8
1040 Bruksela Belgia
tel/fax: +32 2 280 31 30


Polska jest pierwszym krajem spośród państw Europy Środkowej i Wschodniej, który takie przedstawicielstwo otworzył. Za cel działalności biura stawia się promowanie dorobku i osiągnięć polskich adwokatów i adwokatury polskiej, zaznajamianie z historią prawa i kulturą prawną Polski, przybliżanie wiedzy o instytucjach prawa polskiego czy systemie sądownictwa.

W tak przełomowym i ważnym momencie dla Polski, jakim niewątpliwie jest wstąpienie w szeregi państw Unii Europejskiej, adwokatura polska musi być dostatecznie mocno osadzona w instytucjach i rzeczywistości Unii tak, aby od samego początku była równorzędnym partnerem dla adwokatur zachodnioeuropejskich i skutecznie wspierała polskich adwokatów, którzy na podstawie dyrektyw unijnych nabędą prawo wykonywania zawodu w krajach członkowskich.

NRA ma nadzieję, że Przedstawicielstwo to, w przyszłości będzie aktywnie współpracować z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie czerpania informacji o najnowszych źródłach prawa unijnego, w tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu jak również w zakresie możliwości korzystania z funduszy celowościowych Unii, przeznaczonych na działalność szkoleniową adwokatów.

Przedstawicielstwo Naczelnej Rady Adwokackiej powinno także stać się miejscem szkoleń dla adwokatów polskich, chcących bliżej poznać prawodawstwo Unii Europejskiej.

Znaczenie Przedstawicielstwa Naczelnej Rady Adwokackiej w Brukseli wykracza poza standardy adwokatury, z jednej strony świadcząc o prężności, zaangażowaniu i otwartości naszego środowiska a z drugiej podkreślając dążenia większości Polaków do umiejscowienia Polski wśród państw współczesnej i nowoczesnej Europy.

§

Ds. polsko-niemieckich


§

Pragmatyka żołnierzy zawodwowych


§

specjalizacja OGÓLNA


§

Administracyjne


§

Antymonopolowe i konkurencji


§

Arbitrażu


§

Autorskie


§

Bankowość


§

Budowlane i nieruchomości


§

Celne i dewizowe


§

Cywilne


§

Spadkowe


§

Rozwody


§

Federacji Rosyjskiej


§

Gospodarcze i Handlowe


§

Karne


§

Karno skarbowe i kontroli skarbowej


§

Medyczne


§

Morskie


§

Nieruchomości


§

Ochrony środowiska


§

Papiery wart. i publicznego obr.


§

Podatkowe


§

Postępowania sądowego


§

Pracy


§

Prywatyzacji


§

Przedsięwzięcia gospodarcze


§

Przewozowe


§

Rodzinne


§

Spółek


§

Środków masowego przekazu


§

Telekomunikacyjne i nowych technologii


§

UE i Światowej Organizacji Handlu


§

Upadłościowe i układowe


§

Wekslowe


§

Windykacja należności gospodarczych


§

Zamówień publicznych


§

Imigracyjne


§

Wypadkowe


§

Obrotu Nieruchomościami


§

Dochodzenie Roszczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu


§

Sprawy karno-gospodarcze


§

OdszkodowawczeEsklep, portal, strony www, esklepy, sklep internetowy

stat4u