w y s z u k i w a r k a _     

E-Adwokat.com
WTOREK
28 marca
2023

&

Jak umieścić kancelarię
w portalu E-Adwokat.com@

Definicje


@

Zbiór przepisów


@

Wykonywanie zawodu adwokata


@

Izby adwokackie


@

Naczelna Rada Adwokacka


@

Okręgowe Rady Adwokackie


@

Aplikacja adwokacka


@

Etyka adwokacka


@

Regulaminy adwokackie


@

Inflacja


@

Stawki ryczałtów i diet


@

Wynagrodzenia


@

Stawki kilometrowe


@

Odsetki ustawowe


@

Odsetki od zobowiązań podatkowych


@

Tabela podatkowa 2023


@

Składki ZUS


@

Odprawy


@

Urlopy


@

Czas pracy


@

Ważne informacjeCzy zdecydowałbyś się na rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej ?Zdecydowanie tak


Myślę, że tak


Zdecydowanie nie


Polskie uregulowania karno-prawne mnie nie satysfakcjonują


To zbyt drogi interes


Nie wiem


Nie mam zdaniaBaza kursów walut
jest pusta.

$  pełna tabela  $
+
S t a w k i
z a    j e d e n    k i l o m e t r    p r z e b i e g u

Okres od
Okres do
Do 900 cm3
Powyżej 900 cm3
Dla motocykli
Dla motorowerów
14.11.2007
aktualnie
0,5214
0,8358
0,2302
0,1382
1.01.2005
13.11.2007
0,4894
0,7846
0,2161
0,1297
1.03.2004
31.12.2005
0,4894
0,7846
0,2161
0,1297
1.01.2003
29.02.2004
0,4798
0,7692
0,2119
0,1272
1.04.2002
31.12.2002
0,4690
0,7519
0,2071
0,1243
1.01.2002
31.03.2002
0,4488
0,7195
0,1982
0,1189
1.11.2001
31.12.2001
0,4488
0,7195
0,1982
0,1189
1.08.2001
31.10.2001
0,4492
0,7202
0,1984
0,1190
1.05.2001
31.07.2001
0,4413
0,7075
0,1949
0,1169
1.02.2001
30.04.2001
0,4352
0,6977
0,1922
0,1153
1.11.2000
31.01.2001
0,4279
0,6860
0,1890
0,1134
1.08.2000
31.10.2000
0,4211
0,6752
0,1860
0,1116
1.05.2000
31.07.2000
0,4129
0,6620
0,1824
0,1094
1.02.2000
30.04.2000
0,3982
0,6384
0,1759
0,1055
1.11.1999
31.01.2000
0,3859
0,6186
0,1704
0,1022
1.08.1999
31.10.1999
0,3825
0,6131
0,1689
0,1013
1.05.1999
31.07.1999
0,3743
0,5999
0,1653
0,0991
1.02.1999
30.04.1999
0,3648
0,5847
0,1611
0,0966
1.11.1998
31.01.1999
0,3594
0,5761
0,1587
0,0952
1.08.1998
31.10.1998
0,3601
0,5773
0,1590
0,0954
1.05.1998
31.07.1998
0,3527
0,5654
0,1557
0,0934
1.07.1997
30.04.1998
0,3340
0,5354
0,1474
0,0884
14.04.1996
30.06.1997
0,27
0,44
0,13
0,08
14.08.1995
13.04.1996
0,24
0,38
0,11
0,07
1.01.1995
13.08.1995
0,21
0,34
0,09
0,06


Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 41 z 1998 r., poz. 239)

Od 1 kwietnia 1998 r. stawki za jeden kilometr przebiegu ulegają zmianom w stopniu odpowiadającym kwartalnemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym kwartale w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał. Zmiana ta następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski.
§

Ds. polsko-niemieckich


§

Pragmatyka żołnierzy zawodwowych


§

specjalizacja OGÓLNA


§

Administracyjne


§

Antymonopolowe i konkurencji


§

Arbitrażu


§

Autorskie


§

Bankowość


§

Budowlane i nieruchomości


§

Celne i dewizowe


§

Cywilne


§

Spadkowe


§

Rozwody


§

Federacji Rosyjskiej


§

Gospodarcze i Handlowe


§

Karne


§

Karno skarbowe i kontroli skarbowej


§

Medyczne


§

Morskie


§

Nieruchomości


§

Ochrony środowiska


§

Papiery wart. i publicznego obr.


§

Podatkowe


§

Postępowania sądowego


§

Pracy


§

Prywatyzacji


§

Przedsięwzięcia gospodarcze


§

Przewozowe


§

Rodzinne


§

Spółek


§

Środków masowego przekazu


§

Telekomunikacyjne i nowych technologii


§

UE i Światowej Organizacji Handlu


§

Upadłościowe i układowe


§

Wekslowe


§

Windykacja należności gospodarczych


§

Zamówień publicznych


§

Imigracyjne


§

Wypadkowe


§

Obrotu Nieruchomościami


§

Dochodzenie Roszczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu


§

Sprawy karno-gospodarcze


§

OdszkodowawczeEsklep, portal, strony www, esklepy, sklep internetowy

stat4u